Ανακοινώσεις

Λειτουργία Βιβλιοθήκης κατά την περίοδο των χριστουγεννιάτικων διακοπών

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12/2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7/01/2015. ΣΤΙΣ 29/12/2014 ΚΑΙ 30/12/2014 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ...

Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κυρίας Πέτρου

Η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κας Βερονίκης Πέτρου, με τίτλο “‘Η έννοια του κακού στον Leibniz και στον Schelling” θα γίνει την Τετάρτη  17/9/2014, ώρα 12.00 στην  αίθουσα συνεδριάσεων. Επιβλέπουσα: Κ. Γουδέλη Επικ.Καθηγήτρια, Εξεταστές: Μ. Παρούσης Αναπλ. Καθηγητής, Ε. Περδικούρη Επίκ. Καθηγήτρια..

Ανακοίνωση: Εξέταση Διπλωματικής κ. Πίκολα

Τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 11:00, στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Παν. Πατρών θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του κ. Πίκολα με τίτλο “Πρωτοπροσωπική με-εργαλειακή αλληλεξάρτηση αντίληψης – πράξης”. Εξεταστές: Παναγιώτης Θεοδώρου, Επικ. Καθηγητής και Παύλος Κόντος, Αναπλ. Καθηγητής.  Επιβλέπων: Κ. Παγωνδιώτης, Επικ. Καθηγητής.    ..

Ανακοίνωση: Εξέταση Διπλωματικής κυρίας Μανεσιώτη

Την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 18:00, στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμ. Φιλοσοφίας θα γίνει η εξέταση της διπλωματικής εργασίας της κυρίας Μανεσιώτη με τίτλο “Η διαμάχη για το εννοιολογικό και μη-εννοιολογικό περιεχόμενο στην αντίληψη και την επιδέξια πράξη”. Επιβλέπων: Κ. Παγωνδιώτης , Επικ. Καθηγητής Εξεταστές: Γιάννης Ζεϊμπέκης, Επικ. Καθηγητής και Στασινός Σταυριανέας, Λέκτορας..

Καταταξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Φιλοσοφίας

Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Φιλοσοφίας Ανακοινώνεται ότι στην αριθμ. 16/12.6.2014 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας αποφάσισε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15: Α) θα γίνουν δεκτοί για κατάταξη έπειτα από γραπτές εξετάσεις Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου Σπουδών Κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ ή ισοτίμων σε αυτά Κάτοχοι πτυχίων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων καθώς και ισοτίμων τίτλων προς αυτά Β) Η κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, των πτυχιούχων ΤΕΙ ή πτυχιούχων ισοτίμων προς αυτά Σχολών και των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών όπως επακριβώς προσδιορίζονται στην παραπάνω παράγραφο θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις στα μαθήματα : i) Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική Ι, ii) Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία και iii) Λογική Γ) Η ύλη των μαθημάτων έχει ως κάτωθι : ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΙΥλη: ΝτεκαρτΒιβλιογραφία: Το κείμενο «Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας» (Ντεκαρτ) ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΥλη : Οι θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου: Thomas Hobbes & John LockeΒιβλιογραφία:α) Thomas Hobbes, Λεβιάθαν, κεφ. XIII-XV, XVII, XVIII, XXI, XXIVβ) John Locke, Δεύτερη Πραγματεία Περί Κυβερνήσεως, κεφ. ΙΙ-ΧΙ.Προτεινόμενη Δευτερεύουσα Βιβλιογραφίαα) Κιτρομηλίδης Πασχάλης, Νεότερη Πολιτική Θεωρία, Σάκκουλας, Αθήνα 1996β) Πλάγγεσης Γιάννης, Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία: Από τον Machiavelli στον Marx, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009γ) Στυλιανού Άρης, Θεωρίες του......

Συμπληρωματικό μάθημα: “Θεμελιώδεις έννοιες της σπινοζικής οντολογίας”

“Θεμελιώδεις έννοιες της σπινοζικής οντολογίας” (διδάσκων: Δ. Αθανασάκης) Την Πέμπτη 05.06.2014 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό μάθημα, ώρα 18:00-21:00, στην αίθουσα ΚΕΚ (αίθριο Πρυτανείας)...

Λειτουργία Γραμματείας 1 & 2 Απριλίου

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας θα παραμείνει κλειστή την Τρίτη 1/4/2014 και την Τετάρτη 2/4/2014 λόγω εκπαίδευσης του προσωπικού στα πλαίσια του Ψηφιακού Άλματος. από την Γραμματεία..