Ανακοινώσεις

Δηλώσεις μαθημάτων 3ου – 4ου έτους και επί πτυχίω

ΜΟΝΟ όσοι φοιτητές/τριες 3ου-4ου έτους και επί πτυχίω δεν είχαν δημιουργήσει κωδικούς πρόσβασης για τις δηλώσεις μαθημάτων ή αντιμετώπισαν πρόβλημα σύνδεσης και δεν έχουν δηλώσει κανένα μάθημα, μπορούν από την Τετάρτη 22.4.2015 έως και την Παρασκευή 24.4.2015 να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να δηλώσουν χειρόγραφα, μαθήματα φιλοσοφικά επιλογής και μαθήματα άλλου επιστημονικού πεδίου επιλογής εφόσον διαθέτουν ελεύθερες θέσεις. Η ανωτέρω ανακοίνωση δεν αφορά σε τροποποίηση ήδη καταχωρημένων ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων...

Αλλαγή ώρας μαθήματος “Ελληνική Ιστορία”

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 το μάθημα της Ελληνικής Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως 12:00 – 15:00 στην αίθουσα ΑΠ8 λόγω σοβαρού κωλύματος της διδάσκουσας. Η αλλαγή ώρας θα ισχύσει κατ ’ εξαίρεση μόνο την παραπάνω ημερομηνία.   Η διδάσκουσα Εύη Ψαρρού..

Λειτουργία Βιβλιοθήκης κατά την περίοδο των χριστουγεννιάτικων διακοπών

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12/2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7/01/2015. ΣΤΙΣ 29/12/2014 ΚΑΙ 30/12/2014 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ...

Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κυρίας Πέτρου

Η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κας Βερονίκης Πέτρου, με τίτλο “‘Η έννοια του κακού στον Leibniz και στον Schelling” θα γίνει την Τετάρτη  17/9/2014, ώρα 12.00 στην  αίθουσα συνεδριάσεων. Επιβλέπουσα: Κ. Γουδέλη Επικ.Καθηγήτρια, Εξεταστές: Μ. Παρούσης Αναπλ. Καθηγητής, Ε. Περδικούρη Επίκ. Καθηγήτρια..

Ανακοίνωση: Εξέταση Διπλωματικής κ. Πίκολα

Τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 11:00, στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Παν. Πατρών θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του κ. Πίκολα με τίτλο “Πρωτοπροσωπική με-εργαλειακή αλληλεξάρτηση αντίληψης – πράξης”. Εξεταστές: Παναγιώτης Θεοδώρου, Επικ. Καθηγητής και Παύλος Κόντος, Αναπλ. Καθηγητής.  Επιβλέπων: Κ. Παγωνδιώτης, Επικ. Καθηγητής.    ..

Ανακοίνωση: Εξέταση Διπλωματικής κυρίας Μανεσιώτη

Την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 18:00, στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμ. Φιλοσοφίας θα γίνει η εξέταση της διπλωματικής εργασίας της κυρίας Μανεσιώτη με τίτλο “Η διαμάχη για το εννοιολογικό και μη-εννοιολογικό περιεχόμενο στην αντίληψη και την επιδέξια πράξη”. Επιβλέπων: Κ. Παγωνδιώτης , Επικ. Καθηγητής Εξεταστές: Γιάννης Ζεϊμπέκης, Επικ. Καθηγητής και Στασινός Σταυριανέας, Λέκτορας..

Καταταξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Φιλοσοφίας

Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Φιλοσοφίας Ανακοινώνεται ότι στην αριθμ. 16/12.6.2014 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας αποφάσισε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15: Α) θα γίνουν δεκτοί για κατάταξη έπειτα από γραπτές εξετάσεις Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου Σπουδών Κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ ή ισοτίμων σε αυτά Κάτοχοι πτυχίων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων καθώς και ισοτίμων τίτλων προς αυτά Β) Η κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, των πτυχιούχων ΤΕΙ ή πτυχιούχων ισοτίμων προς αυτά Σχολών και των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών όπως επακριβώς προσδιορίζονται στην παραπάνω παράγραφο θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις στα μαθήματα : i) Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική Ι, ii) Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία και iii) Λογική Γ) Η ύλη των μαθημάτων έχει ως κάτωθι : ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΙΥλη: ΝτεκαρτΒιβλιογραφία: Το κείμενο «Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας» (Ντεκαρτ) ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΥλη : Οι θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου: Thomas Hobbes & John LockeΒιβλιογραφία:α) Thomas Hobbes, Λεβιάθαν, κεφ. XIII-XV, XVII, XVIII, XXI, XXIVβ) John Locke, Δεύτερη Πραγματεία Περί Κυβερνήσεως, κεφ. ΙΙ-ΧΙ.Προτεινόμενη Δευτερεύουσα Βιβλιογραφίαα) Κιτρομηλίδης Πασχάλης, Νεότερη Πολιτική Θεωρία, Σάκκουλας, Αθήνα 1996β) Πλάγγεσης Γιάννης, Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία: Από τον Machiavelli στον Marx, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009γ) Στυλιανού Άρης, Θεωρίες του......

Συμπληρωματικό μάθημα: “Θεμελιώδεις έννοιες της σπινοζικής οντολογίας”

“Θεμελιώδεις έννοιες της σπινοζικής οντολογίας” (διδάσκων: Δ. Αθανασάκης) Την Πέμπτη 05.06.2014 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό μάθημα, ώρα 18:00-21:00, στην αίθουσα ΚΕΚ (αίθριο Πρυτανείας)...