ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος , οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία

του Ιουλίου 2022 να συμπληρώσουν και να στείλουν από το ιδρυματικό τους email με τίτλο “Αίτηση Ορκωμοσίας”

στο email : philosophy@upatras.gr της Γραμματείας συνημμένα την συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής

πατήστε πάνω ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

και φωτοτυπία της ταυτότητας τους (2 όψεις)

                                                           από 20 Ιουνίου 2022 έως και 30 Ιουνίου 2022

Επίσης, μπορούν να στείλουν μαζί με τα παραπάνω και συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στο κοινωνικό δίκτυο των αποφοίτων

του Πανεπιστημίου Πατρών πατήστε πάνω Αίτηση-Εγγραφής-στο-Δίκτυο-Απόφοιτων_ΠΠ

ή να κάνουν την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα https://alumni.upatras.gr

 

Από τη Γραμματεία

Blog Attachment