2η Συνάντηση: “Σκέψου σαν φιλόσοφος”

Το Τμήμα Φιλοσοφίας διοργανώνει τη 2η συνάντηση στο πλαίσιο της δράσης “Σκέψου σαν Φιλόσοφος” με θέμα “Εμείς οι θνητοί” στο μυκηναϊκό νεκροταφείο της Βούντενης. Πέμπτη, 12.05.2022. Συμμετέχουν σχολεία της περιοχής, ο Δήμος Πατρέων και η Αρχαιολογική υπηρεσία.

Βλέπε εδώ