Συνέδριο: ”Φιλοσοφία, Αυτογνωσία και Επιμέλεια Ψυχής/Εαυτού”