Συμπόσιο: “Θεωρίες του χώρου” στα πλαίσια του συνεδρίου “Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Επιστημών”