«Η πρόσληψη του Παρμενίδη στις αριστοτελικές φυσικές και μεταφυσικές πραγματείες»

22 Απριλίου 2015

Σπύρος Ράγκος, Αν. Καθηγητής τμήματος Φιλολογίας.

 

Τετάρτη 22 Απριλίου, 20:00, Αίθουσα Βιβλιοθήκης τμήματος Φιλοσοφίας