Ερευνητικό Σεμινάριο

Διάλεξη Ραϋμόνδου Πετρίδη:

Υιοθέτηση μιας σκοπιάς, αναγνώριση, ηθικός τραυματισμός

Ώρα: 19:30, Αίθουσα Σεμιναρίων Τμήματος Βιβλιοθήκης

Διαβάστε Περισσότερα