Διεθνές συνέδριο: “Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη, Βιβλίο VI – Διασταυρωνόμενες Ερμηνείες”