Διάλεξη Μιχάλη Σκομβούλη 25/5: Το ξυράφι του Χέγκελ. Βιβλιοθήκη Τμ. Φιλοσοφίας, Ωρα: 20:00

19 Μαΐου 2016
Διάλεξη Μιχάλη Σκομβούλη 25/5: Το ξυράφι του Χέγκελ. Βιβλιοθήκη Τμ. Φιλοσοφίας, Ωρα: 20:00