Διάλεξη: “Κοινωνία της γνώσης κριτική θεώρηση”

16 Φεβρουαρίου 2011
Διάλεξη: “Κοινωνία της γνώσης κριτική θεώρηση”

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Σταμάτης, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης