Διάλεξη: “Η αρχή της διαφοράς και η κριτική του Rawls στην ιδέα της επάξιας ανταμοιβής”

15 Μαΐου 2011
Διάλεξη: “Η αρχή της διαφοράς και η κριτική του Rawls στην ιδέα της επάξιας ανταμοιβής”

Ομιλητής: Γρηγόρης Μολύβας, Αναπληρωτής ΕΚΠΑ