Διεθνές Συνέδριο “Theoretical and Practical Self-Consciousness”

Event Description

poster Patras June 2019

Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

18–20 Ιουνίου  2019

Το συνέδριο οργανώθηκε από τους  James Conant, Alec Hinshelwood και Κώστα Παγωνδιώτη

This was the tenth anniversary of the annual Patras conference on topics centered around self-consciousness, initiated and organized by James Conant, John McDowell, and Costas Pagondiotis. The 2019 conference edition received papers on all of the topics covered in our previous events: including the topic of self-consciousness as it arises in theoretical philosophy and especially the philosophy of perception, as well as in practical philosophy and especially the philosophy of action. Central figures whose work had been discussed in this connection at our previous events included Kant, Hegel, Sellars, McDowell Pippin, Sartre, and Merleau-Ponty, as well as Anscombe, Thompson and Hornsby. We also received papers on the topic of the relation or difference between non-rational and rational self-conscious beings, especially in connection with the relevant debate between additive theories of rationality and their various critics.

Πρόγραμμα συνεδρίου

18 – 20 Ιουνίου 2019

Built Process