Ανακοινώσεις

Καταταξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Φιλοσοφίας

Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Φιλοσοφίας Ανακοινώνεται ότι στην αριθμ. 16/12.6.2014 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας αποφάσισε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15: Α) θα γίνουν δεκτοί για κατάταξη έπειτα από γραπτές εξετάσεις Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου Σπουδών Κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ ή ισοτίμων σε αυτά Κάτοχοι πτυχίων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων καθώς και ισοτίμων τίτλων προς αυτά Β) Η κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, των πτυχιούχων ΤΕΙ ή πτυχιούχων ισοτίμων προς αυτά Σχολών και των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών όπως επακριβώς προσδιορίζονται στην παραπάνω παράγραφο θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις στα μαθήματα : i) Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική Ι, ii) Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία και iii) Λογική Γ) Η ύλη των μαθημάτων έχει ως κάτωθι : ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΙΥλη: ΝτεκαρτΒιβλιογραφία: Το κείμενο «Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας» (Ντεκαρτ) ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΥλη : Οι θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου: Thomas Hobbes & John LockeΒιβλιογραφία:α) Thomas Hobbes, Λεβιάθαν, κεφ. XIII-XV, XVII, XVIII, XXI, XXIVβ) John Locke, Δεύτερη Πραγματεία Περί Κυβερνήσεως, κεφ. ΙΙ-ΧΙ.Προτεινόμενη Δευτερεύουσα Βιβλιογραφίαα) Κιτρομηλίδης Πασχάλης, Νεότερη Πολιτική Θεωρία, Σάκκουλας, Αθήνα 1996β) Πλάγγεσης Γιάννης, Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία: Από τον Machiavelli στον Marx, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009γ) Στυλιανού Άρης, Θεωρίες του......

Συμπληρωματικό μάθημα: “Θεμελιώδεις έννοιες της σπινοζικής οντολογίας”

“Θεμελιώδεις έννοιες της σπινοζικής οντολογίας” (διδάσκων: Δ. Αθανασάκης) Την Πέμπτη 05.06.2014 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό μάθημα, ώρα 18:00-21:00, στην αίθουσα ΚΕΚ (αίθριο Πρυτανείας)...

Λειτουργία Γραμματείας 1 & 2 Απριλίου

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας θα παραμείνει κλειστή την Τρίτη 1/4/2014 και την Τετάρτη 2/4/2014 λόγω εκπαίδευσης του προσωπικού στα πλαίσια του Ψηφιακού Άλματος. από την Γραμματεία..

Σχετικά με το Εργαστήριο Λογικής

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, στο Εργαστήριο Λογικής είναι υποχρεωτική η παρουσία μόνο των πρωτοετών φοιτητών/τριών. Οι φοιτητές/τριες άλλων ετών που το οφείλουν μπορούν να εξεταστούν στο μάθημα Λογική κανονικά, ανεξάρτητα από την παρακολούθηση του εργαστηρίου. Αυτονόητο είναι πως μόνο οι φοιτητές/τριες που το παρακολουθούν και άρα έχουν παραδώσει ασκήσεις, μπορούν να βαθμολογηθούν από το εργαστήριο...

Επείγουσα ανακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις

Με έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στις 9 Δεκεμβρίου 2013, “ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Φ5/186952/Β3/4.12.13 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2013-14 αναβάλλονται μέχρι τη δημοσίευση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων, καθώς και της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης, η οποία πρόκειται να καθορίσει τα ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία των κατατάξεων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατόπιν τούτου, για τη διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση και ενημέρωση.” Κ. Βαλάκας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας..