Ανακοίνωση: Εξέταση Διπλωματικής κ. Πίκολα

Τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 11:00, στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Παν. Πατρών θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του κ. Πίκολα με τίτλο “Πρωτοπροσωπική με-εργαλειακή αλληλεξάρτηση αντίληψης – πράξης”.

Εξεταστές: Παναγιώτης Θεοδώρου, Επικ. Καθηγητής και Παύλος Κόντος, Αναπλ. Καθηγητής. 

Επιβλέπων: Κ. Παγωνδιώτης, Επικ. Καθηγητής.