ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ κ.Α.ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ. η κα Αμαλία Στεφοπούλου θα υποστηρίξει

την Διδακτορική Διατριβή της με θέμα:

«Το Υπόμνημα του Πρόκλου στον πλατωνικόν Κρατύλον: Προς μία φιλοσοφία της γλώσσας;».

Η υποστήριξη θα γίνει με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.

Από την Γραμματεία