Υπενθύμιση: Αισθητική (4ο έτος, Υποχρεωτικό)

Τα δύο τελευταία μαθήματα Αισθητικής (4ο έτος, υποχρεωτικό):

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου, 17.00-20.00, ΑΠ2

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου, 13.00-16.00, ΑΠ8