Ύλη Μαθήματος “Ελληνική Ιστορία”

Οι φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα “Ελληνική Ιστορία” και επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με την ύλη και τη βιβλιογραφία του μαθήματος, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσασ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: evi13@otenet.gr

Εύη Ψαρρού