ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Για την ώρα και την ημέρα συνάντησης με τον Σύμβουλο Καθηγητή της κάθε ομάδας

θα ενημέρωθείτε μέσω του link :

https://www.philosophy.upatras.gr/el/personnel-dep

Από την Γραμματεία