Πρόγραμμα εξετάσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ Τμήματος Φιλοσοφίας ΠΠ – Προσοχή στη Μεταθεση Ημερομηνίας Εξέτασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΠ (2015-2017)
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 30097/29-8-2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος» μετατίθεται η εξέταση του μαθήματος Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική για την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ οριστικοποιείται ως εξής*:

Μάθημα

Ημέρα εξέτασης

Ώρα
εξέτασης

Αμφιθέατρο**

Ξένη Γλώσσα

      Τρίτη
      15/9/2015

18:00-20:00

                ΑΠ2

Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία

       Τετάρτη
       23/9/2015

18:00-21:00

                 ΑΠ4

Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική

        Παρασκευή
        25/9/2015

18:00-21:00

                  ΑΠ2

*  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους  αποδεικτικό ταυτότητας.
**Οι αίθουσες ΑΠ2 και ΑΠ4 βρίσκονται ακριβώς στον ίδιο χώρο στο κτήριο Αμφιθεάτρων
     Πολυτεχνικής (κοντά στο κτήριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και του Παιδαγωγικού
     Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης)

 

Πάτρα, 5-9ου-2015                                                    Η Διευθύντρια του ΠΜΣ Τμήματος Φιλοσοφίας
                                                                                               Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια