Πρακτική Άσκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Όσοι φοιτητές πρόκειται να ξεκινήσουν ΠΑ 1/3/22 να έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους στο ΓΠΑ έως 10/2/22.

Πριν τα καταθέσουν να τα έχουν στείλει σκαναρισμένα στο xkosma@upatras.gr.