Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Ανακοίνωση για έναρξη Πρακτικής Άσκησης Όσοι φοιτητές πρόκειται να ξεκινήσουν ΠΑ 1/4/22 να έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους στο ΓΠΑ έως 10/3/22. Πριν τα καταθέσουν να τα έχουν στείλει σκαναρισμένα στο xkosma@upatras.gr...

https://philosophy.upatras.gr/wp-content/uploads/sites/63/2022/01/2η-Πρόσκληση-Οριστικά-Αποτελέσματα-συμπληρωματικής-κατάταξης-αιτούντων-φοιτητιών-τών-για-ΠΑ-18.1.22-1.docx

https://philosophy.upatras.gr/wp-content/uploads/sites/63/2022/01/2η-Πρόσκληση-Οριστικά-Αποτελέσματα-συμπληρωματικής-κατάταξης-αιτούντων-φοιτητιών-τών-για-ΠΑ-18.1.22-1.docx..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021-22 ΠΠΣ

Για να δείτε την ανακοίνωση για συμμετοχή στην Πρακτική Ασκηση 2021-22 ΠΠΣ πατήστε  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022-1 Για την αίτηση πατήστε ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2021-22 (2)-1  ..