Παρουσίαση/Εξέταση διπλωματικής εργασίας υποψ. ΜΔΕ Δημήτρη Κοργιαλά

Την Δευτέρα 31.08.2020 στις 15:00 θα γίνει η παρουσίαση/εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του υποψήφιου ΜΔΕ Δημήτρη Κοργιαλά με θέμα «Η κοσμολογία του Πλωτίνου. Η αϊδιότητα των ουρανίων σωμάτων και η ευταξία του σύμπαντος».

Επιβλέπουσα: Ελένη Περδικούρη.

Μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής: Σπύρος Ράγκος, Στασινός Σταυριανέας.

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.