Ωρολόγιο πρόγραμμα ΜΠΣ – ΧΕ

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ΜΠΣ για το ΧΕ. Τα σεμινάρια διεξάγονται στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Τμήματος Φιλοσοφίας.