Ολοκλήρωση του 10ου Μαθητικού Διαγωνισμού Απρίλιος 2021

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ως προς τον αριθμό και την ποιότητα των συμμετεχών, ο 10ος Μαθητικός Διαφωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου.