Νέο βιβλίο του καθηγητή Στασινού Σταυριανέα. Σεπτέμβριος 2021

Εκδόθηκε συλλογικός τόμος υπό τη συν-επιμέλεια του Σ. Σταυριανέα:

A. Falcon, S. Stavrianeas (eds), Aristotle on How Animals Move: The De incessu animalium: Text, Translation, and Interpretative Essays. Cambridge: Cambridge UP, 2021.
http://services.cambridge.org/us/academic/subjects/classical-studies/ancient-philosophy/aristotle-how-animals-move-ide-incessu-animaliumi-text-translation-and-interpretative-essays?site_view=desktop