Νέο Βιβλίο του καθηγητή Παύλου Κόντου. Ιούνιος 2021

Εκδόθηκε η νέα μονογραφία του Π. Κόντου: Aristotle on the Scope of Practical Reason. New York: Routledge, 2021.

https://www.routledge.com/Aristotle-on-the-Scope-of-Practical-Reason-Spectators-Legislators-Hopes/Kontos/p/book/9780367756970