ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-22

“Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού
Έτους 2021-2022”, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις
μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται
από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 μέχρι την
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, μέσω του
ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr [1], στις
ειδικές εφαρμογές
μετεγγραφών/μετακινήσεων.