Καλωσόρισμα εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες, σας καλωσορίζω στα αμφιθέατρα και σας εύχομαι ολόψυχα μια ευχάριστη και εποικοδομητική ακαδημαϊκή χρονιά.

Επιστρέφουμε, μετά από πολύ καιρό, στη δια ζώσης διδασκαλία, τη μόνη που διασφαλίζει πρόσφορες συνθήκες για τη μετάδοση γνώσης και μια ουσιαστική επαφή μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Ο σκοπός μας είναι κοινός: να διαφυλάξουμε το αγαθό της δια ζώσης διδασκαλίας και να δρέψουμε τους καρπούς του.

Πότε ξεκινούν τα μαθήματα;

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Τι είδους μαθήματα;

Όλα τα μαθήματα θα γίνουν, υποχρεωτικά, δια ζώσης.

Είναι ασφαλές περιβάλλον το πανεπιστήμιο;

Το Πανεπιστήμιο δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι οι άνθρωποί του και οι εγκαταστάσεις του.

  • Αναφορικά με τους ανθρώπους (δηλαδή, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και τον φοιτητικό πληθυσμό), η ασφάλεια εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Οι πάντες διαβεβαιώνουν ότι πρέπει να γίνουν τρία πράγματα: (1) να εμβολιαστούμε κατά του Covid-19, (2) να φοράμε μάσκες (συστήνεται μάσκα χειρουργικού τύπου ή FFP2), (3) να χρησιμοποιούμε αντισηπτικό πριν την είσοδο στο αμφιθέατρο.
  • Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις, το Τμήμα Φιλοσοφίας έχει στη διάθεσή του μεγάλα αμφιθέατρα και δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα συνωστισμού των φοιτητών και φοιτητριών. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δύο αμφιθέατρα έχουν ελλιπή εξαερισμό. Για να θεραπεύσει αυτό το πρόβλημα, το Τμήμα, με δική του πρωτοβουλία και δικά του έξοδα, αγόρασε καθαριστές αέρα HEPA, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Πάντως, είναι στο χέρι μας να μεγιστοποιήσουμε την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων με απλούς τρόπους: (α)να κρατάμε τα παράθυρα και τις πόρτες ανοικτά, (β) να αδειάζουμε την αίθουσα αμέσως μετά το μάθημα, ώστε να είναι κενή για διάστημα τουλάχιστον 15 λεπτών μεταξύ των μαθημάτων, (γ) να διατηρούμε αποστάσεις, στο μέτρο που το επιτρέπει ο αριθμός των παρευρισκομένων.

Ποιοι κανόνες καθορίζουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου;

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 βασίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/document_1_17.pdf  και στις οδηγίες της Επιτροπής Covid-19 του Πανεπιστημίου Πατρών:

  1. Στις διαλέξεις και τα εργαστήρια μπορούν να συμμετέχουν μόνο φοιτητές/ήτριες που ικανοποιούν υποχρεωτικά μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμόγια κορωνοϊό COVID-19, ή β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, δ) έχουν πρόσφατα διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR είτε με εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Σημειώνεται ότι υποχρέωση για επανάληψη του ελέγχου έχουν σύμφωνα με το νόμο οι υπόχρεοι δύο φορές κάθε εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή.
  2. Ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους τυπωμένο το απαιτούμενο πιστοποιητικό ή βεβαίωσηπου αποδεικνύει ότι ικανοποιούνται μια από τις παραπάνω (σημείο 1) προϋποθέσεις, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).
  3. Ο έλεγχος των εγγράφων επιτρέπεται να γίνει ανά πάσα στιγμή από προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών. Η αδυναμία ενός φοιτητή ή μιας φοιτήτριας να ικανοποιήσει την απαίτηση αυτή συνεπάγεται την αποχώρησή του από την αίθουσα για προστασία της δημόσιας υγείας.
  4. Είναι απαραίτητη η συνεχής χρήση κατάλληλης μάσκας όλων των παρευρισκομένων πριν, κατά και μετά το μάθημα/εργαστήριο. Συνέπεια του ανωτέρω είναι ότι απαγορεύεται η κατανάλωση υγρών (όπως καφές, χυμός, νερό) ή τροφής εντός της αίθουσας.
  5. Είναι απαραίτητη η χρήση αντισηπτικού πριν την είσοδο στο αμφιθέατρο/εργαστήριο.

 Αυτοί είναι οι κανόνες και θα τους σεβαστούμε. Ένα Τμήμα Φιλοσοφίας, βέβαια, πιστεύει στην αυτορρύθμιση και στην εμπέδωση πνεύματος συνεργασίας και ακαδημαϊκής ελευθερίας και ακεραιότητας, όχι στην αποτελεσματικότητα κάποιων ελεγκτικών μηχανισμών. Δεν υιοθετεί αφελείς κατηγοριοποιήσεις και δεν αμφισβητεί το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης των φοιτητών και φοιτητριών του.

Με ειλικρινή διάλογο, αμοιβαία εμπιστοσύνη, συλλογικότητα, προσπάθεια και εγρήγορση, σεβασμό του άλλου και του συνόλου, ας μην επιτρέψουμε σε κανέναν να μας στερήσει το πολύτιμο αγαθό που μας ενώνει, τη δια ζώσης διδασκαλία.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Παύλος Κόντος, Καθηγητής