Ηλεκτρ. Αξιολόγηση Μαθημάτων – Παράταση 21 Ιανουαρίου

Ερωτηματολόγια εδώ: https://ps.modip.upatras.gr/

Οδηγίες εδώ: https://ps.modip.upatras.gr/images/instructions/index.html

Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από φοιτητές παρατείνεται έως και την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018.