«Το επιστημολογικό στάτους της εφαρμοσμένης ηθικής» (στο πλαίσιο του Ερευνητικού Σεμιναρίου του τμήματος Φιλοσοφίας)

14 Ιανουαρίου 2015

«Το επιστημολογικό στάτους της εφαρμοσμένης ηθικής» (στο πλαίσιο του Ερευνητικού Σεμιναρίου του τμήματος Φιλοσοφίας)

Μ. Παρούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ώρα: 20:00, Αίθουσα Βιβλιοθήκης του Τμήματος