Διάλεξη Peter Hacker (University of Oxford, University of Kent):

2014-04-02

‘Philosophy and Scientism: What cognitive neuroscience can, and what it cannot, explain’

Αίθουσα Σεμιναρίων Τμήματος Φιλοσοφίας,

Ώρα έναρξης: 19:30