Διάλεξη: “Η θεωρία της συμπάθειας στους David Hume και Adam Smith: παραλλαγές και οριοθετήσεις”

26-05-2011

Ομιλητής: Διονύσιος Δρόσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων