Διάλεξη: “Η έννοια του κατά φύσιν ζην κατά τον Σενέκα”

14-11-2012

Ομιλητής: Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Παν/μιο Πελοποννήσου