“Από τη σκοπιά του πρώτου προσώπου. Η απάντηση της φαινομενολογίας στον νατουραλισμό (Dennett)” (στο πλαίσιο του Ερευνητικού Σεμιναρίου του τμήματος Φιλοσοφίας)

2015-01-21

Γιώργος Ξηροπαϊδης, Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Αίθουσα Βιβλιοθήκης τμήματος Φιλοσοφίας, ώρα 20:00

Διαβάστε Περισσότερα