Εξέταση Διπλωματικής ΠΠΣ Μ.Κοριανίτη (επιβλ. Μ.Γ. Μουζάλα)

Την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:00 μ.μ., θα εξεταστεί εξ αποστάσεως η Διπλωματική της επί πτυχίω φοιτήτριας Μαρίας Κοριανίτη, με θέμα: “Το έργο της φιλοσοφίας στον διάλογο Αντερασταί. Η διαφορά αντιλήψεως περί φιλοσοφίας μεταξύ Πλάτωνος και Ισοκράτους”

Επιτροπή εξέτασης: Μ.Γ. Μουζάλα (επιβλέπουσα)-Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Βαλάκας

Για να παρακολουθήσετε συνδεθείτε στο λινκ:

https://upatras-gr.zoom.us/j/96866037947?pwd=MG1iN2huZUhtcVpUUUxaSTVsT1Bpdz09

Meeting ID: 968 6603 7947

Passcode:  620282