Επείγουσα ανακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις

Με έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στις 9 Δεκεμβρίου 2013,ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Φ5/186952/Β3/4.12.13 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2013-14 αναβάλλονται μέχρι τη δημοσίευση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων, καθώς και της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης, η οποία πρόκειται να καθορίσει τα ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία των κατατάξεων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατόπιν τούτου, για τη διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση και ενημέρωση.”

Κ. Βαλάκας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας