Επείγουσα ανακοίνωση για φοιτητές/τριες 1ου και 2ου έτους

Οι φοιτητές/τριες του 1ου και 2ου έτους, οι οποίοι δήλωσαν το μάθημα “Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας: πεζογραφία” (διδ. Ντ.Χαάς Τμήμα Θεατρικών Σπουδών), επειδή το ανωτέρω μάθημα δεν θα διδαχθεί, εγγράφονται στο μάθημα “Νεοελληνική λογοτεχνία ΙΙ”  (διδ.Θ. Νιφτανίδου ΠΤΔΕ)