Έπαθλα αριστείας του ΠΜΣ Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία

H συντονιστική επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία ανακοινώνει τη θέσπιση χρηματικών επάθλων αριστείας για την ακαδημαϊκή επίδοση φοιτητών και φοιτητριών στο πρώτο έτος του προγράμματος σπουδών. Τα έπαθλα, αξίας 1000, 500 και 500, θα απονεμηθούν με βάση τη συνολική επίδοση στο πρώτο έτος σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής Σεπτεμβρίου.

Στόχος της δράσης είναι η προαγωγή της αριστείας μέσω της παροχής υποτροφιών για το δεύτερο έτος σπουδών. Η δράση χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών (δράση 3.23, 2022). Απαραίτητη συνθήκη είναι η συγκέντρωση μέσου όρου βαθμολογίας από 8,5 και πάνω. Σε περίπτωση που το ποσό δεν εξαντληθεί σε έπαθλα αριστείας, το υπόλοιπο θα απονεμηθεί για την επιβράβευση εξαιρετικών διπλωματικών εργασιών.

Γ. Ζεϊμπέκης

Συντονιστής της Επιτροπής ΜΠΣ