ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι έως την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου  είναι διαθέσιμη για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης εγγραφής των επιτυχόντων μετεγγραφής, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr.

Για να εισέλθουν στη πλατφόρμα οι επιτυχόντες  θα πρέπει να καταχωρήσουν

στο πεδίο πατρώνυμο τον λεκτικό κωδικό ΤΕΣΤ (ελλ. Χαρακτήρες Κεφαλαία)

καθώς και τον Αριθμό Μητρώου του Υπουργείου που τους έχει δοθεί.

Υπενθυμίζεται ότι επιπλέον των κατατιθέμενων δικαιολογητικών, στην πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία που ζητούνται και να αναρτηθούν  αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

  1. Ευκρινή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
  3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR )
  4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου

Από τη Γραμματεία