ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΕ 2020

Μας κοινοποιήθηκε σήμερα η έγκριση του Υπουργειου Παιδείας για την διεξαγωγή της ΠΑ των φοιτητών του ΤΦ στα σχολέια της ΔΔΕ Αχαίας. Παρακαλούνται οι επιλεγείσες/επιλεγέντες να επισκεφθούν το γραφειο Β 05 της ΔΔΕ (κυρία Νικοπούλου) προκειμένου να εγγραφούν στο σύστημα Εργάνη προτού επισκεφθούν τα σχολεία για τα οποία έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Καλό είναι το αργότερο τη Δευτέρα 5.10. να έχουν αρχίσει όλοι την εξ αναβολής ΠΑ του ΕΕ 2020.

ο Ε.Υ.

Μ. Παρούσης