ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔ.Μ.ΣΚΟΜΒΟΥΛΗ

Λόγω εκτάκτου  κωλύματος του διδάσκοντος κ. Μ. Σκομβούλη η έναρξη των μαθημάτων  PHS_2002 “Νεότερη Ηθική Φιλοσοφία” και PHS_5007 “Εφαρμοσμένη Ηθική” αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα στις 18/10

O Διδάσκων

Μιχαήλ Σκομβούλης