Διάλεξη: “Πρακτικές Συγκρούσεις και Μονολιθικές Θεωρίες Ορθολογικότητας”

7 Απριλίου 2011

Διάλεξη: “Πρακτικές Συγκρούσεις και Μονολιθικές Θεωρίες Ορθολογικότητας”

Ομιλήτρια: Ευγενία Μυλωνάκη, University of Pittsburgh