Ελεύθερη παρακολούθηση: μάθησα στα αγγλικά

Κάθε Δευτέρα, στις 13.00, ξεκινώντας από 21.10.19, προσφέρω ένα μάθημα στα αγγλικά με τίτλο: Phenomenological Texts για τους φοιτητές Erasmus. Όποιος, προπτυχιακός/ή ή μεταπτυχιακό/ή φοιτητής/ήτρια ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει, είναι ευπρόσδεκτος/η. Το μάθημα γίνεται στο γραφείο μου. Αν υπάρξει πολυκοσμία, θα βρεθεί άλλος χώρος.