Εκδρομή στην Αιτωλία (2/04): παράταση κρατήσεων

02 Οινιάδες
Σας πληροφορούμε ότι, επειδή διατίθενται ακόμη θέσεις, παρατείνουμε έως την Παρασκευή 31/03 την προθεσμία καταβολής συμμετοχών στην εκδρομή που προγραμματίζουμε. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να καταβάλουν το αντίτιμο της κράτησης θέσης (15€) είτε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονται παρακάτω είτε ιδιοχείρως στους υπεύθυνους διοργάνωσης.
Εφιστούμε την προσοχή στην ανάγκη η τραπεζική κατάθεση ποσού να αναφέρει την αιτιολογία (ΕΚΔΡΟΜΗ & <ονοματεπώνυμο>), ενώ είναι απαραίτητη η αποστολή μηνύματος στους διοργανωτές με τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο) του ενδιαφερόμενου/-ης.
Τράπεζα Πειραιώς: GR09 0171 3950 0063 9514 0830 204
Εθνικὴ Τράπεζα: GR68 0110 3030 0000 3035 6342 532
Alpha Bank: GR42 0140 2200 2200 0231 0012 328
Eurobank: GR29 0260 1320 0001 0020 0608 519
Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης
Δρ Μαρία Σωζοπούλου (msozopoulou@upatras.gr)
Δρ Χάρης Ταμπάκης (chtabakis@upatras.gr)
Blog Attachment