Εκδόθηκε το νέο βιβλίο του Νίκου Σουελτζή.

Εκδόθηκε το νέο βιβλίο του Νίκου Σουελτζή, διδάκτορα του Τμήματος Φιλοσοφίας:

N. Soueltzis, Protention in Husserl’s Phenomenology. Springer: 2021 (Phaenomenologica 230)

https://www.springer.com/gp/book/9783030695200