Δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής πτυχιακής εργασίας της κ. Μαρίας Λάη

Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, 11 πμ, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η δημόσια υποστήριξη της πτυχιακής εργασασίας της κ. Μαρίας Λάη:

Οι δεικτικές σκέψεις στους P. F. Strawson και G. Evans. 

Εξεταστές: Γ. Ζεϊμπέκης (επιβλέπων), Ε. Μυλωνάκη, Ρ. Γασπαράτου.

Σύνδεσμος zoom: https://upatras-gr.zoom.us/j/91856144233?pwd=UHI0eEYydDJZaGh6S25VRldiTHZpZz09