Δηλώσεις μαθημάτων 3ου – 4ου έτους και επί πτυχίω

ΜΟΝΟ όσοι φοιτητές/τριες 3ου-4ου έτους και επί πτυχίω δεν είχαν δημιουργήσει κωδικούς πρόσβασης για τις δηλώσεις μαθημάτων ή αντιμετώπισαν πρόβλημα σύνδεσης και δεν έχουν δηλώσει κανένα μάθημα, μπορούν από την Τετάρτη 22.4.2015 έως και την Παρασκευή 24.4.2015 να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να δηλώσουν χειρόγραφα, μαθήματα φιλοσοφικά επιλογής και μαθήματα άλλου επιστημονικού πεδίου επιλογής εφόσον διαθέτουν ελεύθερες θέσεις.

Η ανωτέρω ανακοίνωση δεν αφορά σε τροποποίηση ήδη καταχωρημένων ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων.