Διεθνές Συνέδριο Αρχαίας Φιλοσοφίας: Ancient Greek Dialectic and its Reception (15-16 Ιουνίου 2021)

Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από την Επίκ. Καθ. Μελίνα Γ. Μουζάλα, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και σε αυτό έλαβαν μέρος διακεκριμένες διεθνώς προσωπικότητες από το πεδίο της φιλοσοφίας της Κλασσικής και Ύστερης Αρχαιότητος, καθώς και της Βυζαντινής και Νεοελληνικής φιλοσοφίας. Οι ανακοινώσεις θα εκδοθούν σε συλλογικό τόμο από τον οίκο DE GRUYTER.

Ιστοσελίδα συνεδρίου

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορεί κανείς να δει την αφίσα και το πρόγραμμα του Συνεδρίου: