Αναβολή μαθήματος Παιδαγωγικών 1ου έτους του κου Δελλή

Το μάθημα της Δευτέρας, 21.11.16, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του διδάσκοντος.